Firma / Zespół

A A A

 

    Piotr Maciejewski absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydział Prawo i Administracja został wpisany na krajową listę doradców podatkowych pod numerem 05289 i świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego od dnia 29 lipca 1991 roku.


Jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Początkowo w/w usługi świadczył jako wspólnik Spółki Cywilnej „Super Nowa”, a od 1995 roku jako właściciel Biura Rachunkowego „Super Nowa 1”, przekształconego w 2012 roku w Kancelarię Doradcy Podatkowego Super Nowa.


Od czerwca 2001 roku jest także współudziałowcem i Prezesem firmy Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten został wpisany przez Ministra Finansów do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 227. 


Tworzymy trzydziesto osobowy zespół o wysokich kwalifikacjach oraz długim stażu na zajmowanych stanowiskach. W chwili obecnej obsługujemy ponad 320 podmiotów gospodarczych.


Świadczenie usług doradztwa podatkowego ubezpieczyliśmy w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC Doradcy Podatkowego w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GERLING POLSKA S.A.


Obecnie pracujemy na programie komputerowym Optima firmy COMARCH z Krakowa. Takie rozwiązanie umożliwia nam zaspokajanie potrzeb klientów.Z uwagi na położenie naszego miasta i sąsiedztwo Republiki Czeskiej nawiązaliśmy współpracę z doradcami podatkowymi z w/w kraju.