Ochrona środowiska

Środowisko naturalne stanowi własność ludzkości.

Korzystanie z niego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest regulowane wieloma przepisami krajowymi i unijnymi.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

 

Możesz nam zlecić:

  • analizę obowiązków Twojej firmy w zakresie Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach
  • sporządzenie wniosku o wpis do rejestru BDO
  • sporządzenie sprawozdania w BDO
  • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązków przedsiębiorcy związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami.