Księgowość

W zakresie usług księgowych oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie karty podatkowej
 • dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej

Ponadto:

 • sporządzanie zeznań podatkowych z dochodów polskich i zagranicznych
 • sporządzanie zeznań podatkowych do urzędów skarbowych w Czechach, Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Anglii oraz Irlandii
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT w budownictwie
 • obsługa podmiotów indywidualnych w zakresie podatków
 • prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska