Archiwum

W ramach usługi archiwalnej oferujemy:

  • przechowywanie dokumentacji księgowej
  • przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej po okresie przechowywania
  • udostępnianie odpowiednim organom przechowywanej dokumentacji
  • udostępnianie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych na podstawie złożonej do przechowywania dokumentacji klienta.


Zapewniamy odpowiednio wyposażone pomieszczenie, w którym spełnione są wszelkie normy ustanowione przez ustawodawcę co do przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej, o czym świadczy wpis na listę przechowawców prowadzony przez Marszałka Województwa Śląskiego.

archiwum