Firma / Uprawnienia

A A A
Jako kancelaria posiadamy uprawnienia do świadczenia usług w zakresie:
-         doradztwa podatkowego;
-         prowadzenia wszelkich ewidencji podatkowych i ksiąg rachunkowych;
-         przechowywania dokumentacji kadrowej i płacowej.