Uprawnienia

Jako kancelaria posiadamy uprawnienia do świadczenia usług w zakresie:

  • doradztwa podatkowego;
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • przechowywania dokumentacji kadrowej i płacowej
  • organizowania szkoleń.